26 novembre 2012

Mamografies amb reducció del 50% de la radiació

S’està treballant amb un nou aparell de mamografies que redueix la radiació a la meitat.
El projecte és finançat per la UE i hi participen experts espanyols, francesos i italians