Documents

COPAGAMENT PER PRESTACIÓ ORTOPROTESICA

Real Decreto 1506/2012, de 2 de noviembre, por el que se regula la cartera común suplementaria de prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud y se fijan las bases para el establecimiento de los importes máximos de financiación en prestación ortoprotésica.

Document: BOE 265, 3 novembre (247.87 kb)

MANIFEST FECMA 2012

També enguany, la nostra Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) i les 37 associacions de dones que en ella s’integren, vinculem el 19 d’octubre al DIA INTERNACIONAL DEL CÀNCER DE MAMA. Les dificultats ens reafirmen en la nostra iniciativa.

Cap crisi pot qüestionar la importància de la detecció precoç del càncer de mama i defensem que s’intensifiquin les campanyes promogudes pel sistema públic de salut,portades a terme per personal format i qualificat, avaluant en els seus resultats els índex de participació. Animem a totes les dones a que participin en aquestes campanyes quan són convocades.

A les dones-pacients de càncer de mama, com a usuàries de la sanitat, ens preocupa el seu finançament actual i futur, però les retallades pressupostàries en sanitat i les mesures d’ajustament no poden anar en contra dels serveis i prestacions. La qualitat dels diagnòstics, de les diferents teràpies i dels tractaments no pot ser negociable. No som alienes a la situació econòmica en la que estem. Nosaltres també sentim la crisi com a ciutadanes i com a usuàries de la sanitat, però hi ha altres àmbits on pot i ha d’aplicar-se l’estalvi i el control de la despesa pública.

Document: Llegir el text íntegre (28.32 kb)

SOL·LICITUD PER FER-SE SÒCIA

Si voleu fer-vos socis de l’associació, aquest és el full d’inscripció, que també us facilitarem si passeu pel Centre Cívic Mar.

Document: Full d'inscripció (68.99 kb)