FES-TE SÒCIA

Afegeix-te a MARINADA


A partir de l’any 2010 és possible fer-se sòcia de l’associació mitjançant el pagament d’una quota anual.

Ser sòcia dóna dret a participar en les activitats i serveis específics que s’organitzin.

També dóna opció a participar i col·laborar en l’organització de les activitats i formar part de de la junta.

Si vols més informació contacta amb nosaltres.

T’agradaria incorporar-te a l’associació?

Col·labora amb nosaltres


Marinada és una associació de dones que en algun moment de la seva vida han patit un càncer de mama. Les dones que estem al davant de l’associació ho fem de forma totalment voluntària i cadascuna de nosaltres participa de forma més o menys intensa en funció de la disponibilitat i les circumstàncies particulars.

La diversitat ens enriqueix.

Tu també pots participar, totes tenim capacitat per aportar coses: compartir la nostra experiència (hi ha gairebé tantes experiències diferents com dones afectades), col·laborar en l’organització d’activitats, treballar per engegar serveis de suport i terapèutics, …